eSporten er i vækst, og det ses både på den generelle markedsudvikling, men så sandelige også udviklingen i efterskolernes udbud af eSport som fag. I denne rapport bliver du oplyst om den vigtigste data om eSport og efterskoler, som du som ansat kan drage fordel af.

Grundlæggende tal for medieudviklingen

I 2017 stod gaming for 5 % af danskernes medieforbrug, men i 2021 står fænomenet for 7 %. Det er en stigning på 40 %, og tendensen ser ud til at fortsætte. Hovedårsagen til dette er, at børnene bliver ældre og dermed mere selvbestemmende over deres medieforbrug.

Gaming fylder mere i mediebruget end for få år tilbage

Ift. kønsfordeling er det drenge, som bruger mest tid på digitale spil. Det er værd at bemærke, at 2 ud af 5 drenge mellem 9-14 år spiller Fortnite ugentligt i 2021. Fortnite er også det mest søgte spil, efterfulgt af League of Legends, CS:GO, Overwatch og FIFA.

eSport tal for efterskoler

For bare få år tilbage eksisterede der slet ikke efterskoler med eSport som linje- og valgfag. I dag er situationen anderledes for der eksisterer hele 93 efterskoler, som udbyder eSport på enten linjefags- eller valgfagsniveau.

Antallet af eSports efterskoler er gået fra 85 til 93

Det vil altså sige, at over hver trejde efterskole (38,27 % for at være helt præcis) udbyder eSport som fag. Ud af de 93 eSport efterskoler er det 58 af dem, som udbyder eSport som linjefag:

58 efterskoler udbyder eSport som linjefag, mens 35 efterskoler udbyder det som valgfag

Når det kommer til de eSports-titler, som efterskolerne udbyder, er der en sikker vinder. 9 ud af 10 eSports efterskoler udbyder CS:GO, 6 ud af 10 udbyder League of Legends, 2 ud af 10 udbyder Fortnite og 1 ud af 10 udbyder FIFA. Desuden er der en bred skare af efterskoler, som ikke specialiserer sig i ét eller enkelte spil, men i stedet er alle spil tilladt på skolen. 100 % af eSports efterskoler kombinerer skærmtid med fysisk aktivitet.

Vi har også undersøgt, hvor udbredt uddannede eSportstrænere er i efterskoleregi. Det viser sig, at det er en ganske eftertragtet profil, eftersom 98 % af efterskoler som udbyder eSport som fag har en uddannet eSportslærer som underviser.

Fra chips til æbler

Eleverne laver slyngetræning i et fitnesslokale

eSporten har i flere årtier haft et dårligt ry, når det kom til livsstilen. Livsstil er netop noget, som efterskolerne har et stort fokus på. Rydhave Slots Efterskole er en af de efterskoler med eSport som linjefag, der kombinerer tiden foran computeren med fysisk træning:

– Hos os får eleven målrettet vejledning til optimal kost og motion. Eleven får sved på panden og kommer endnu tættere på sine holdkammerater, når vi arbejder med teambuilding og tillidsøvelser. Den kombinerede undervisning sikrer, at eleven bliver klædt på til at tage esport til det næste niveau, siger Rydhave Slots Efterskole

En vild eSports-case

Esportslokalet er beliggende på Rydhave Slots Efterskole

Rydhave Slots Efterskole har oplevet en stigning på 485% i elevtallet fra 2016 til 2021. Den primære årsag til dette er eSport.  For selvom efterskolen har haft succes med at udbyde nichefag som friluftsliv, motocross og ridning, er det eSport-linjen der har været den primære motor for den positive udvikling. I 2016 havde efterskolen kun 28 eSportselever, men i dag rummer efterskolen hele 68 elever svarende til en stigning på 142.86 % i linjefaget og en elevtalandel på 53,97 %.

Efterskole-ligaen

To esports efterskolehold sidder over for hinanden til en turnering i Efterskole-Ligaen

Formaliteten blev også en ting i efterskolemiljøet, da YouSee valgte at etablere Efterskole-Ligaen tilbage i 2019. Siden da har det været muligt for alle danske efterskoler at tilmelde sig ligaen og kæmpe mod andre efterskoler i spillene: CS:GO og League of Legends.

Tovholder Maren Ottar Hessner siger følgende om ligaens eksistensgrundlag:

– Målet med den nye eSportsliga er ikke blot at gribe en trend blandt unge. Mindst lige så vigtigt er det at fremme grundlæggende efterskoleværdier som fællesskab og sammenhold.

Computerforsker Andreas Lieberoth – som har forsket i computerspil og er ph.d. i psykologi og adjunkt ved DPU, Aarhus Universitet – har også tidligere vurderet over for flere medier, at eSport kan styrke det sociale fællesskab på efterskolen:

– Såfremt der er den rette plan og de rigtige rammer for udførelsen af det, kan det godt lade sig gøre.

5 hurtige facts om eSport

eSport står for “electronic sports”, og det debatteres ofte, om eSport er en reel sportsgren eller ej.

eSport er et relativt nyt fænomen, som kom frem i 70’erne med retro-klassikerne . Dengang var formålet udelukkende sjov og spas, men i dag kan man gøre det til ens levevej og tjene flere millioner kroner på sporten.

De fem eSports-titler med flest præmiepenge til dato er følgende (prioriteret rækkefølge): Dota 2, CS:GO, Fortnite, League of Legends og StarCraft II.

Danmark er indehaver af nogle af de bedste eSports-spillere på verdensplan, og vi brillerer især inden for spillene CS:GO og League of Legends.

eSport fænomenet er bredt accepteret i Danmark sammenlignet med resten af verden. DR har sågår lavet en TV-serie kaldet CS-talenterne – se første afsnit til højre.

CS-talenterne

CS-talenterne er en TV-serie på 15 afsnit lavet af DR. Serien følger en efterskoleelev med eSport som linjefag, og der sættes fokus på hverdagen samt alt det den indebærer. Se første afsnit herunder:

Kilder

– https://faerchfonden.dk/5-6-holstebro-paa-landkortet-rydhave-slots-efterskole-satser-paa-niche-linjer-og-vaekster-med-naesten-500/

– https://www.esportsearnings.com/games

– https://esportligaen.dk/league/efterskole-ligaen/

– https://www.dr.dk/static/documents/2021/01/21/medieudviklingen_2020_1_927532a9.pdf