De ydre rammer bestemmer kvaliteten af de indre

Det siger sig selv, at læring kræver plads, ro og rum til fordybelse, men hvad vil det
egentlig sige? De ydre rammer for undervisning har vist sig at være utroligt vigtige for, at
man kan deltage aktivt i undervisningssammenhænge, specielt hvis man til daglig
forholder sig i et utroligt aktivt læringsmiljø, som eksempelvis efterskolen.

Optimal læringsmiljø

At der er ro og fred i undervisningslokalet er utrolig vigtigt for elevernes indlæringsevne.
Det optimale læringsmiljø er et fysisk rum, hvor de ydre rammer ikke tilføjer noget
forstyrende for eleverne. Det betyder, at indeklimaet i rummet hvor eleverne befinder sig
er godt. Der skal være udluftet i lokalet, og der skal være de korrekte temperaturer.
Støjreducering er også utroligt vigtigt for læringsmiljøet; at der ikke er udefrakommende
støjfaktorer så som elever på gangene, et musiklokalet der ikke er ordentligt lydisoleret, et
sløjlokale der larmer gennem væggene osv.
Selv farverne i undervisningslokalet har noget at sige når det kommer til elevernes
indlæringsevne.
Er lokalet fyldt med objekter der forstyrre undervisningen? Der tager elevernes
opmærksomhed og fjerne den fra undervisningen? Det kunne være lysrør i loftet der
endnu ikke er blevet skiftet, og så som står og blinker der ud af. Det kunne være en
gammelprojekter der flimrer. Et par højtalere der konstant larmer. Et gammelt køleskab i
hjørnet af lokalet der brummer og forstyrre.
Dertil skal det indre læringsmiljø være forberedt på undervisning. Det betyder at det
ydre læringsrum skal fordre elevenes indlæringsvaner; det metafysiske læringsrum skal så
at sige være rent. Det vil sige, at der skal ikke være nogle indre forstyrrelses elementer, så
som bekymringer om skolegangen. Bekymringer om sociale og faglige problemstillinger.
Ordentlig søvn, nok at spise, massere af motion – alt det klassiske. Det er også vigtigt, at
der er en ordenligt kontakt mellem underviseren og eleven, som skal nyde godt af
undervisningen. Det er vigtigt, at den sunde gensidige respekt bliver skabt og opretholdt,
både af underviseren og eleven.

Hvad er et godt læringsmiljø?

Hvad er det så, der gør et læringsmiljø sundt at være i? Som fordrer undervisningen og
giver eleverne god grobund for deres viden? Først og fremmest, så skal lokalet være lyst
og inde klimaet skal være friskt. Dertil er det vigtigt, at temperaturen i lokalet ikke er for
varm, eller for kold. Det er små ydre faktorer for undervisningen der gør den store forskel
for det indre læringsmiljø.

10

Gør ligesom 400+ elever og forældre og tilmeld dig vores nyhedsbrev